Remko Smids | Karina Kroft

Dag 7 - Mauritsplein

Sad soul, take comfort, nor forget that sunrise never failed us yet.


Droevige ziel, troost u en vergeet niet dat de zonsopgang ons nog nooit in de steek heeft gelaten.


Fertrietlike siel, treastje, en ferjit net dat sinne ús noch noait nea  ferlitten hat.


Calia Thaxter (1835 - 1894)

Check deze projectie op: